چشم و سلامتی

اپتومتریست سلمی قشقایی

ایا مطالعه ی بیشتر باعث نزدیک بین شدن چشم شما میشود ؟

تحقیقات جدیدی که توسط محققین آلمانی انجام شده حاکی از آن است هرچقدر شما از نظر تحصیلات بالاتر باشید و مطالعه ی بیشتری داشته باشید احتمال نزدیک بین شدن شما بیشتر میشود . در امریکا درصد نزدیک بینی ۴۰ % کل جمعیت است که در […]