چشم و سلامتی

اپتومتریست سلمی قشقایی

تیک چشمی

تیک چشمی نوعی حرکت تکراری پلک زدن غیر قابل کنترل یا اسپاسم پلک معمولا پلک بالایی است .تیک چشمی معمولا ماهیچه های هرو چشم را تحت تاثیر قرار میدهد . و کسی که دارای تیک چشمی است  حرکت غرعادی چشمی هر دقیقه یا دو دقیقه […]