چشم و سلامتی

اپتومتریست سلمی قشقایی

ما چگونه میبینیم

بخش های مختلفی از چشم برای ایجاد بینایی به ما کمک میکنند . نوز از میان قرنیه میگذرد – سطح شفاف و گنبذی  شکل که بخش جلوی چشم را میپوشاند . قرنیه نور را متمرکز با انعکاس میدهد . عنبیه بخش رنگی چشم اندازه ی […]