چشم و سلامتی

اپتومتریست سلمی قشقایی

عینک آفتابی پلاریزه چیست ؟

عینکهای پلاریزه برای کاهش خیرگی نور و افزایش کانتراست طراحی شده اند  .عینکهای پلاریزه برخلاف عینکهای افتابی معمولی به جای کاهش نور در کل میدان بینایی میزان خیرگی را به طور انتخابی کاهش میدهند . عینکهای افتابی معمولی ممکن است که خیرگی را نیز کاهش […]