چشم و سلامتی

اپتومتریست سلمی قشقایی

چشمها نیز به استراحت نیاز دارند

خستگی چشمها میتواند نتیجه ی کار طولانی  /کمبود خواب/ آلرژی ها /عفونت /استرس / کار نزدیک طولانی مدت و کار با رایانه برای زمانی طولانی باشد . وقتی چشمها خسته باشند تمام بدن آن را حس میکند . با روشهای زیر میتوانید خستگی چشم هایتان […]