چشم و سلامتی

اپتومتریست سلمی قشقایی

چرا چشمان فرزندم نزدیک بین شده است ؟

گرچه علت اصلی نزدیک بین شدن چشم کودکان مشخص نیست ، ولی  “وراثت ” یکی از عوامل بروز نزدیک بینی در کودکان است ولی تنها عامل نیست .   به عبارت دیگر اگر پدر و مادر هردو نزدیک بین (مایوپ ) باشند ، ریسک بروز […]